Login
Username:
Password:

„Cetatea Timișoarei” - o aplicație WebGIS


un proiect de Mihai-Mircea MoiseAplicația Autorul. Mulțumiri. Bibliografie
Arealul de studiu Utilizarea aplicației
Baza de date Adnotări
Setări Login

Straturile hărții2 straturi de clădiri (I-poligon și II-puncte)
I

Categorii Clasificare


II

Categorii Clasificare


Imagini Puncte de interes

Fortificații Lăcașuri de cult

Hidrografie Mahalale Străzi


Derulare timpÎncepând din până în

Viteza de rulare a timpului (în milisecunde/an):
Spaţiul de lucru 

Formula
•atribute disponibile
•semne matematice

Valori caracteristice
Minimul determinat
Maximul determinat
Media determinată
Deviaţia standard

IndiceMutare denumiri străzi
denumiri străzi(click pe ele)

Activați/dezactivați
Navigare și bara de zoom
Scara grafică
Chenar hartă...
...mai închis/deschis la culoare
Axa timpului
Fond gri legendă
Chenar legendă
Buton meniu
Panou imagine clădire

Înălțați/coborâți harta
Lărgiți/îngustați harta

Legendă cu 1 sau 2 coloane
Urcați/coborâți legenda
Număr de spații sub titlul „Legendă”
Tabelul să fie în stânga/central
Legendă cu / fără bordură

Stratul clădirilor-poligon(Clădiri I)
Numele stratului

Redenumește atributul din titlu în (&nbsp = spațiu)
Atributul din titlu să fie cu vișiniu/cu negru
Atributul din titlu să fie scris cu bold/ normal
Titlul să aibă font mai mare/ normal
Titlul să fie în stânga/central
Număr de spații sub titlu
Legendă cu / fără cap de tabel
Legendă cu / fără coloana „Tip”
Legendă cu / fără coloana de „Prag Inf.”
Coloana „Prag. Inf.” să aibă o lățime minimă de 50 pixeli
Legendă cu / fără liniuță între praguri
Legendă cu / fără coloana de „Prag Sup.”
Coloana „Prag. Sup.” să aibă o lățime minimă de 50 pixeli
Legendă cu simbolul pe prima coloană/ pe ultima
Inversează ordinea rândurilor legendei
Doresc următoarele rânduri în legendă (exemplu: 1,2,5)
Stratul clădirilor-punct(Clădiri II)
Numele stratului

Redenumește atributul din titlu în (&nbsp = spațiu)
Atributul din titlu să fie cu vișiniu/cu negru
Atributul din titlu să fie scris cu bold/ normal
Titlul să aibă font mai mare/ normal
Titlul să fie în stânga/central
Număr de spații sub titlu
Legendă cu / fără cap de tabel
Legendă cu / fără coloana „Tip”
Legendă cu / fără coloana de „Prag Inf.”
Coloana „Prag. Inf.” să aibă o lățime minimă de 50 pixeli
Legendă cu / fără liniuță între praguri
Legendă cu / fără coloana de „Prag Sup.”
Coloana „Prag. Sup.” să aibă o lățime minimă de 50 pixeli
Legendă cu simbolul pe prima coloană/ pe ultima
Inversează ordinea rândurilor legendei
Doresc următoarele rânduri în legendă (exemplu: 1,2,5)
Număr de spații sub tabelul/ele cu clădiri
Dacă următoarele elemente apar în legendă, doriți să le scoateți?
Suprapunere
Corpuri de clădire
Clădire în construcție
Supraetajare sau restilizare
Biserici ortodoxe
Biserici catolice/luterană
Sinagogă
Moschei
Fortificații
Canale și brațe de apă
Mahalale turcești
Imagini
Instituții și societăți
Hoteluri și hanuri
Restaurante și ospătării
Artiști
Personalități publice
Evenimente și vizite
Zonă apărută în literatură
Statui, monumente
Aliniați elementul/ele din lista de mai sus stânga/central
Nordul
Urcați/coborâți nordul
Mutați la stânga/la dreapta nordul
Fundal semitransparent/transparent sub nord

Titlul hărții(de tip HTML)
Lățime maximă titlu
Dimensiune font titlu
Înălțați/coborâți titlul
Mutați la stânga/la dreapta titlul

Semnătura autorului(de tip HTML)
Mutați la stânga/la dreapta semnătura autorului
Lățime maximă pentru semnătura autorului
Dimensiune font semnătură autor
Înălțați/coborâți semnătura autorului

Mutați la stânga/la dreapta scara grafică
Înălțați/coborâți scara graficăAtributul principal

Categorii Clasificare

Atributul secundar (axa Ox)

Derulare timp

Începând din până în cu pasul de ani


Viteza de rulare a timpului (în milisecunde/an):

Toate corpurile Corpurile selectate
Numărul de corpuri de clădire
Minimul determinat
Maximul determinat
Media determinată
Deviaţia standard
Mediana

Harta ljahvbsd ha gidhyugbaiuyxhg fiau sd
Realizat de Petru Ionescu

Planurile folosite pentru aplicația WebGIS „Cetatea Timișoarei”
Bara de mai jos indică, prin componentele sale, planurile folosite la dezvoltarea aplicației.Segmentele colorate, cu excepția primului, indică planurile folosite pentru reconstiuirea istorică a morfologiei în plan a clădirilor din Cetate. Prin intermediul lor, domnul arhitect Mihai Opriș, împreună cu echipa sa, a realizat patru suprapuneri cu planul topografic realizat în 2005. Primele patru segmente corespund planurilor din 1746-47, 1758, 1812 și 1876, iar ultimul segment se referă chiar la ridicare topografică din 2005. Planurile sunt:-Planul Cetății Timișoara (1746-1747)

-Planul împărțirii interioare a orașului și cetății Timișoarei, la 17 parilie 1758

-Planul interiorului Cetății, în 1812, cu indicare sistemului de canale

-Planul Cetății din 1876

-Alte planuri folosite, ce acoperă întreg spațiul Cetății, sunt redate în cadrul barei de mai jos cu liniuțe negre (însă nu toate) și sunt realizate în anii 1716, 1727, 1730, 1732, 1736, 1740, 1744, 1752, 1754, 1757, 1762, 1775, 1781, 1808, 1825, 1831, 1848, 1859, 1891, 1900, 1902, 1903, 1904, 1905, 1931 și 1936.Pe lângă acestea, la realizarea aplicației au mai fost folosite și ortofotoplane Google Earth din anii 2003, 2009, 2010, 2011 și 2012.Stemele de mai jos reprezintă trecerea Timișoarei în diferite stăpâniri. Pe 12 octombrie 1716, Timișoara este cucerită de Imperiul Habsburgic, prin armata prințului Eugeniu de Savoya, care intră triumfal în Cetate șase zile mai târziu. Pe 27 decembrie 1860, Timișoara este anexată Regatului Ungariei, iar pe 3 august 1919, Timișoara intră în componența Regatului României.

Legendă


sdfsfs

  © Mihai-Mircea Moise 2017

  • atribut.toFixed(3)- atributul să fie rotunjit la 3 zecimale
  • (atribut/10).toFixed(0)*10- atributul să fie rotunjit la zeci
  • (atribut/100).toFixed(0)*100- atributul să fie rotunjit la sute
  • Math.ceil(atribut)- atributul rotunjit prin adaos
  • Math.floor(atribut)- atributul rotunjit prin lipsa
  • (suprcl!=10970.0) * htot - înălțimea clădirilor mai puțin a Cazarmei Transilvania (are suprafața respectivă)
  • (acns !=1315) * v - vârsta clădirilor mai puțin a Castelului Huniade (singurul construit în 1315)
  • Pagina către exemple ale bibliotecii Math.
Numele atributului:

Unitatea de măsură:
Număr zecimale: